آخری پرسشها و پاسخها در مخابرات - Answer Land
لطفا اعتراضات خود پيرامون مطالب ثبت شده توسط کاربران را به آدرس info [at] answerland.ir ارسال فرمایید
+2
3
369 views مخابرات پاسخ داده شد 6 سال پیش توسط Saeid4600 (400)
+1
0
63 views مخابرات پرسیده شد 7 سال پیش توسط 8718983 (130)
با طرح پرسش خود به سایر کاربران یاری رسانید.
2011
BETA