بزرگترین کشور دنیا کدام است؟

–1
جغرافیا ?????? ?? 3 ??? ??? ???? Nobody نقره (13,710)
Share

1 پاسخ

0

روسیه بزرگترین کشور دنیاست، بعد از روسیه کانادا دومین، چین سومین و آمریکا چهارمین کشور دنیا می باشند.کشور ایران در رده ی شانزدهم قرار دارد

???? ???? ?? 3 ??? ??? ???? Nobody نقره (13,710)

پاسخ شما

پس از درج پاسخ و یا نظر ، مراتب به نشانی مقابل ایمیل شود:
توجه:ایمیل شما برای مقاصد تبلیغاتی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
سیستم تطبیق کد امنیتی:
جهت اجتناب از سیستم تطبیق کد امنیتی ورود و یا ثبت نام نمایید.

??????? ?????

2011
BETA