روش های تشخیص دادن اسیدی یا بازی بودن مواد چیست؟

+2
شیمی ?????? ?? 3 ??? ??? ???? sadafi طلا (22,730)
Share

1 پاسخ

+2

استفاده از شناساگرها که خاصیت اسیدی یا بازی بودن رو کاملا مشخص میکنن.
شناساگرها مانند : متیل اورانژ، فنل فتالئین و همچنین کاغذ تورنسل.

???? ???? ?? 3 ??? ??? ???? Funky Punky (580)

پاسخ شما

پس از درج پاسخ و یا نظر ، مراتب به نشانی مقابل ایمیل شود:
توجه:ایمیل شما برای مقاصد تبلیغاتی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
سیستم تطبیق کد امنیتی:
جهت اجتناب از سیستم تطبیق کد امنیتی ورود و یا ثبت نام نمایید.

??????? ?????

2011
BETA