رکورد گلزنی در جام جهانی از آن کیست

+2
ورزش ?????? ?? 3 ??? ??? ???? AliReza مروارید (35,530)
Share

1 پاسخ

+2
 
بهترین پاسخ

جاست فونتین با زدن ۱۳ گل در جام جهانی ۱۹۵۸ که در کشور سوئد برگزار شد.

???? ???? ?? 3 ??? ??? ???? AliReza مروارید (35,530)

پاسخ شما

پس از درج پاسخ و یا نظر ، مراتب به نشانی مقابل ایمیل شود:
توجه:ایمیل شما برای مقاصد تبلیغاتی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
سیستم تطبیق کد امنیتی:
جهت اجتناب از سیستم تطبیق کد امنیتی ورود و یا ثبت نام نمایید.

??????? ?????

2011
BETA