عبدل آباد که مرکز خرید و فروش خودرو ها کجاست؟

+2
?????? ?? 2 ??? ??? ???? v.khani (2,080)
Share

1 پاسخ

+2
تقریبا آخرهای بزرگراه شهیدکاظمی هست
هم از بزرگراه نواب میشه رفت و هم از بزرگراه آزادگان و هم تندگویان که باید به طرف جنوب برید
چندین بار در امتداد مسیر با تابلوهای راهنما  یادآوری کردن ولی پیشنهاد میکنم که خیلی خیلی مواظب خودتون و مال و اموالتون باشید
???? ???? ?? 2 ??? ??? ???? silenceoflonely نقره (7,680)

پاسخ شما

پس از درج پاسخ و یا نظر ، مراتب به نشانی مقابل ایمیل شود:
توجه:ایمیل شما برای مقاصد تبلیغاتی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
سیستم تطبیق کد امنیتی:
جهت اجتناب از سیستم تطبیق کد امنیتی ورود و یا ثبت نام نمایید.

??????? ?????

2011
BETA