لطفا اعتراضات خود پيرامون مطالب ثبت شده توسط کاربران را به آدرس info [at] answerland.ir ارسال فرمایید

چه گیاه آپارتمانی جهت تصفیه هوا نگه داریم

0
گیاهان پرسیده شد 5 سال پیش توسط میهمان
Share

1 پاسخ

+1
 
بهترین پاسخ

1. Spider Plant (Chlorophytum comosum)

2. English Ivy (Hedera helix)

3. Nephytis

4. Dragon Tree (Dracaena marginata)

5. Gerbera Daisy (Gerbera jamesonii)

6. Peace Lily (Spathiphyllum)

7. Janet Craig Dracaena (Dracaena deremensis)

8. Chinese Evergreen (Aglaaonema modestum)

9. Variegated Corn Plant (Dracaena fragrans “Massangeana”)

10. Dracaena Warneckii (Dracaena deremensis “Warneckii”)

11. Chinese Evergreen (Aglaonema modestum)

12. Potted Mum (Chrysanthemum)

13. Corn Plant (Dracaena fragrans “Massangeana”)
پاسخ داده شد 5 سال پیش توسط savagerock (220)

پاسخ شما

پس از درج پاسخ و یا نظر ، مراتب به نشانی مقابل ایمیل شود:
توجه:ایمیل شما برای مقاصد تبلیغاتی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
سیستم تطبیق کد امنیتی:
جهت اجتناب از سیستم تطبیق کد امنیتی ورود و یا ثبت نام نمایید.

پرسشهای مرتبط

0
1
394 views گیاهان پرسیده شد 5 سال پیش توسط Asasi مروارید (29,400)
+2
3
288 views گیاهان پرسیده شد 5 سال پیش توسط Asasi مروارید (29,400)
+1
2
0
0
277 views طبیعت پرسیده شد 5 سال پیش توسط Asasi مروارید (29,400)
+1
0
40 views گیاهان پرسیده شد 5 سال پیش توسط Asasi مروارید (29,400)
2011
BETA