خرد شدن دندان در خواب چه معنایی دارد؟

0
تعبیر خواب ?????? ?? 2 ??? ??? ???? Asasi مروارید (29,230)
Share

4 پاسخ

0
دندانها در خواب نمادی از خویشانِ بیننده خواب هستند و بسته به محل دندان نوع خویشاوندی تعیین میشود. هر آسیبی که به دندانها وارد شود نمودی از آسیب دیدنِ یکی از خویشاوندان نزدیک یا دور میباشد.
???? ???? ?? 2 ??? ??? ???? Omidan نقره (9,150)
0
khab didam dandanam dar dahanam khurd shode vali be elate zarbe nist!yedafei khurd shod!
???? ???? ?? 1 ??? ??? ???? ??????
0
خواب دیدم یکی از  دندان های سمت چپ ردیف پایین خرد شده و من تکه هایش را در می اوردم که خیلی هم زیاد بود.
???? ???? ?? 1 ??? ??? ???? ??????
0
تعبیر ابن خواب چی بود منم دیشب همین خوابو دبدم دقیقا
???? ???? ?? 3 ??? ??? ???? ??????

پاسخ شما

پس از درج پاسخ و یا نظر ، مراتب به نشانی مقابل ایمیل شود:
توجه:ایمیل شما برای مقاصد تبلیغاتی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
سیستم تطبیق کد امنیتی:
جهت اجتناب از سیستم تطبیق کد امنیتی ورود و یا ثبت نام نمایید.

??????? ?????

2011
BETA