فرکانس شبکه من و تو manoto چیست؟

+2
منظور روی ماهواره هات برد است
رسانه ها ?????? ?? 3 ??? ??? ???? Asasi مروارید (29,230)
Share

1 پاسخ

+3
 
بهترین پاسخ
Satellite - Hotbird 9
Transponder - 6
Downlink signal frequency - 11317 MHz
Downlink Polarisation - Vertical

&

Satellite: Eutelsat W3A
Frequency: 10721
Polarization : Horizontal
Symbol Rate: 22000
???? ???? ?? 3 ??? ??? ???? شعبون خان (2,050)

پاسخ شما

پس از درج پاسخ و یا نظر ، مراتب به نشانی مقابل ایمیل شود:
توجه:ایمیل شما برای مقاصد تبلیغاتی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
سیستم تطبیق کد امنیتی:
جهت اجتناب از سیستم تطبیق کد امنیتی ورود و یا ثبت نام نمایید.

??????? ?????

2011
BETA