حکومت انگلستان از چه نوعی است؟

+1
سیاست و بین الملل پرسیده شد 2 سال پیش توسط Omidan نقره (9,150)
Share

1 پاسخ

0
حکومت پادشاهی مشروطه
در این نوع حکومتها قدرت پادشاه مطلق نیست و مجلس (عوام یا خواص) اساس حکومت رو تشکیل میده. این حکومتها معمولا بر اثر یک رفرم در کشورهای دارای حکومت پادشاهی مطلقه بوجود میان.
بر اساس آمارهای سازمان ملل 7 کشور از 10 کشوری که بهترین شرایط زندگی رو در کل جهان دارند دارای این نوع حکومت میباشند.
پاسخ داده شد 2 سال پیش توسط Mansour (590)

پاسخ شما

پس از درج پاسخ و یا نظر ، مراتب به نشانی مقابل ایمیل شود:
توجه:ایمیل شما برای مقاصد تبلیغاتی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
سیستم تطبیق کد امنیتی:
جهت اجتناب از سیستم تطبیق کد امنیتی ورود و یا ثبت نام نمایید.

پرسشهای مرتبط

0
1
858 views سیاست و بین الملل پرسیده شد 6 ماه پیش توسط میهمان
0
1
+2
0
0
0
86 views زیست شناسی پرسیده شد 10 ماه پیش توسط farbax021 برنز (3,070)
2011
BETA