لطفا اعتراضات خود پيرامون مطالب ثبت شده توسط کاربران را به آدرس info [at] answerland.ir ارسال فرمایید
68 × -   11 × انگلیسی   8 × ساز   6 × گیاه
20 × تهران   10 × تعریف   7 × دانشگاه   6 × فارسی
19 × ایران   10 × زبان   7 × رنگ   6 × گل
17 × خواب   9 × هنر   7 × موسیقی   6 × پسوند
16 × قیمت   9 × کتاب   7 × زمین   6 × کلمه
12 × شیر   9 × موسسه   6 × حرف_زدن   6 × بیمه
11 × تعبیر   9 × هزینه   6 × پینت      
11 × فیلم   8 × فوتبال   6 × کاربرد      
2011
BETA